Het Zorg voor Parkinson innovatieteam heeft zich in het 4e kwartaal van 2021 op de onderstaande doelstellingen gericht. In deze factsheet een overzicht van de resultaten.

  1. Het Goede Gesprek
  2. Elkaar vinden op Siilo
  3. Catalogus Nijmegen
  4. Samen Inrichten Zorgteams
  5. Taakverdeling Radboudumc

Doelstelling: Het Goede Gesprek

<aside> 🎯 Een eerste groep zorgverleners en patiënten leert samen persoonsgerichte gespreksvaardigheden te verbeteren.

</aside>

Wat hebben we gedaan?

Resultaten


Doelstelling: Elkaar Vinden op Siilo

<aside> 🎯 Zorgverleners in de Parkinsonnet regio Nijmegen kunnen makkelijker en op een veilige manier online contact met elkaar en met het Zorg voor Parkinson team.

</aside>